Accountancy

Binnen de accountancy verricht Elysee samenstel- en controlewerkzaamheden voor nationale en internationale ondernemingen in het MKB. Grote bedrijven en kleinere bedrijven of succesvolle start ups. We vinden beide categorieën namelijk boeiend om te begeleiden. We zoeken daarbij vooral de interactie met onze klanten en onze mensen positioneren zich als sparring partners.

Onze medewerkers zijn hoog opgeleid en gepassioneerd. De organisatie van onze dienst­verlening is vergaand geautomatiseerd waardoor een efficiënte controleaanpak mogelijk is. Uitkomsten krijgen waarde door ze direct te koppelen aan verbetervoorstellen voor uw organi­satie.

Vragen?

Neem contact op