HRM services

Volledig ontzorgd worden in uw loonadministratie. Het uitbesteden van uw gehele loon­admini­stratie biedt uitkomst. Elysee Loonservice verzorgt alle wettelijke en gewenste aanvullende handelingen en output. Dat bespaart u veel tijd! U hoeft alleen uw mutaties aan te leveren: eenvoudig én veilig via onze software Nmbrs: https://www.elysee.nmbrs.nl.

Wij zorgen voor een tijdige en accurate salarisverwerking, houden alle wijzigingen in de wet- en regelgeving en relevante cao’s voor u bij en verzorgen maandelijks uw loonaangifte bij de belastingdienst. Daarnaast ondersteunen we u vooral graag bij de HR zaken zoals het maken van arbeidsovereenkomsten, voorwaarden en overige personeelsvraagstukken.

Loonadministratie uitbesteden?

Neem contact op