Niet voldaan aan aanzegverplichting

Een werkgever is verplicht om een werknemer niet later dan een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet...

Niet voldaan aan aanzegverplichting

Een werkgever is verplicht om een werknemer niet later dan een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten. Wanneer de werkgever deze aanzegverplichting niet nakomt moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal één maandsalaris.


In een procedure voor de kantonrechter erkende een werkgever dat hij niet had voldaan aan de aanzegverplichting en dat hij de arbeidsovereenkomst ook niet had opgezegd. De werkneemster had ook niet met opzegging ingestemd. De arbeidsovereenkomst was aangegaan voor een periode van zes maanden. Omdat de werkneemster na afloop van de overeengekomen periode nog had gewerkt, gold het wettelijk vermoeden dat de arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd en op de dezelfde voorwaarden was voortgezet.
De werkneemster vorderde betaling van loon en vakantiegeld over de na afloop van de oorspronkelijke periode nog gewerkte dagen, betaling van het vakantiegeld over de oorspronkelijke periode, een vergoeding wegens schending van de aanzegplicht en een schadevergoeding van drie maanden salaris. De kantonrechter wees alleen de vordering tot betaling van een vergoeding wegens schending van de aanzegplicht af. Volgens de kantonrechter was, omdat de arbeidsovereenkomst werd geacht te zijn voortgezet voor een periode van zes maanden, geen plaats voor een vergoeding wegens schending van de aanzegplicht. Dat zou neerkomen op een dubbele sanctie voor de werkgever voor het niet nakomen van de aanzegverplichting.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBMNE20162087, 4855968 AE VERZ 16-22 mc/936 | 13-04-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.