Privacybeleid 

Elysee Accountants B.V. (‘Elysee’) heeft dit privacybeleid opgesteld omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van persoonlijke gegevens van klanten, werknemers, relaties en bezoekers van onze website. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw privacy.

Voor welk doel verzamelt Elysee uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan financiële- fiscale- en juridische advisering, salarisadministratie, belastingaangiften, estate planning etc. Sommige persoonsgegevens verwerken we omdat we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wij informeren u over de soorten verwerkingen en doeleinden, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Communicatie met degene die persoonsgegevens verstrekt.
– Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten.
– Het beheer van onze website.
– Relatiebeheer.
– Marketing- en managementdoeleinden.
– Sollicitatieprocedures.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden op grond van toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van Elysee.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen. Sommige aanvullende gegevens zijn wenselijk om te verstrekken, omdat we u met behulp van deze gegevens beter van dienst kunnen zijn. Sommige gegevens moeten we op grond van een wet verwerken.

Van algemene relaties blijven de gegevens die wij verzamelen beperkt tot n.a.w. gegevens, een persoonlijk e-mailadres en een telefoonnummer. Daarnaast registreren wij informatie over uw activiteiten op onze website. Wanneer u klant bij ons bent vereist de wet dat wij aanvullend klantonderzoek doen en meer informatie vastleggen.

Wij verwerken de navolgende gegevens wanneer u klant bij ons bent:
– NAW gegevens, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens.
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
– Uw nationaliteit, uw BSN-nummer, ID bewijs
– Persoonsgegevens van uw werknemers indien wij de salarisadministratie verzorgen.

Wanneer u binnen het Elysee team gaat werken:
– Gegevens omtrent sollicitatie zoals CV, werkervaring, referenties, getuigschriften etc.
– Uw nationaliteit, uw BSN-nummer, ID bewijs.
– Gegevens die nodig zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of op een andere manier achterlaat op onze website. Ook verzamelen we uw gegevens vanaf het moment dat u zich bij ons inschrijft of zich bij ons aanmeldt, omdat u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

Het is daarnaast mogelijk dat we uw persoonsgegevens verzamelen wanneer we deze hebben gevonden op publieke middelen waarop u uw gegevens heeft geplaatst. Indien we de indruk krijgen dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening, zullen we u mogelijk benaderen om te polsen of u interesse heeft in onze dienstverlening. Wanneer u geen interesse heeft en niet meer door ons benaderd wil worden, zullen we uw verzoek inwilligen. We verwerken in dat geval uw gegevens om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw door ons wordt benaderd.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. De derden aan wie we de persoonsgegevens doorgeven zijn onze opdrachtnemers zoals aanbieders van online boekhouden, salarisverwerking en fiscale aangiftesoftware, nieuwsbrieven en andere zakelijke relaties.

Bewaartermijn gegevens
Elysee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Elysee bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Beveiliging
We besteden veel aandacht aan de optimale beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Technische informatie en cookies
We verzamelen en verwerken gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van onze bedrijfsvoering, voor websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. We zullen de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. Met uitzondering van derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van onze dienstverlening, om de door u aangevraagde informatie te leveren, of wanneer we wettelijk hiertoe worden verplicht.

Wij maken op de website gebruik van webstatistieken cookies waaronder van Google Analytics. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van de Elysee website en stelt ons in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Een Cookie registreert geen persoonlijke gegevens die naar u als persoon zijn te herleiden. Indien we met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacybeleid.

Google
Wij gebruiken de Google Analytics dienst om rapportages te krijgen over het gebruik van de Elysee website. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en het IP adres van uw computer wordt niet meegegeven. Google archiveert deze informatie op haar servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Verwijzing naar derden
We maken op onze website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten Facebook, LinkedIn en Instagram evenals aanbieders van financiële software zoals Nmbrs, Twinfield, Basecone en Visionplanner. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij onze website en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.

Geheimhouding
Elysee gaat vertrouwelijk om met de door u verstrekte persoonsgegevens. De medewerkers van Elysee die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behalve als wet- of regelgeving hen verplicht tot het doen van mededelingen, bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een ‘ongebruikelijke transactie’ moet worden gemeld in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Inzage en correctie van uw gegevens en overige rechten
Elysee kan op verzoek een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen per email op [email protected]. Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar [email protected]. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, reageren op uw bezwaar. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Elysee.

Wijzigingen privacy beleid
Dit Privacybeleid kan door Elysee van tijd tot tijd veranderd worden, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.