Onjuiste informatie in cv reden voor ontslag

Een werkgever was niet tevreden over de wijze waarop een nieuwe werkneemster haar functie uitoefende. Dat was aanleiding voor een nader onderzoek naar de juistheid van de tijdens de sollicitatieprocedure...

Onjuiste informatie in cv reden voor ontslag

Een werkgever was niet tevreden over de wijze waarop een nieuwe werkneemster haar functie uitoefende. Dat was aanleiding voor een nader onderzoek naar de juistheid van de tijdens de sollicitatieprocedure verstrekte informatie. Daaruit kwam naar voren dat de werkneemster niet de in haar cv vermelde functies had uitgeoefend. Ook bleek dat de werkneemster de werkgever onjuist had geïnformeerd over de wijze waarop haar vorige arbeidsovereenkomst was geëindigd. Voor de werkgever was dat aanleiding om de werkneemster op staande voet te ontslaan.
De werkgever legde aan de kantonrechter de vraag voor of, indien in rechte mocht komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst niet door het ontslag op staande voet is geëindigd, er een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is. Volgens de kantonrechter was dat het geval.


De werkneemster bestreed dat zij bij de aanvang van het dienstverband onjuiste informatie heeft verstrekt over eerdere functies. Het door de werkgever overgelegde cv zou niet door haar zijn opgesteld. De werkgever zou het door haar toegestuurde bestand hebben aangepast. De kantonrechter merkte dat aan als een ernstig verwijt. De werkneemster slaagde er niet in om dat verwijt te onderbouwen. De kantonrechter vond voldoende aannemelijk gemaakt dat de informatie die de werkneemster over haar werkervaring had gegeven niet overeenkwam met de werkelijkheid. De werkneemster wist of had moeten begrijpen dat dergelijke informatie voor de werkgever essentieel is in een sollicitatieprocedure. De werkneemster had zodanig verwijtbaar gehandeld dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De kantonrechter zag geen aanleiding om aan de werkneemster de door haar gevraagde billijke vergoeding toe te kennen. Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever was geen sprake.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBOVE20153850, 4272971 HA VERZ 15-160 | 03-08-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.