Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding

De Wet Werk en Zekerheid geeft werknemers bij ontslag op verzoek van de werkgever een recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst ten minste...

Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding

De Wet Werk en Zekerheid geeft werknemers bij ontslag op verzoek van de werkgever een recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar geduurd heeft. De Wet biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Het gaat om kosten van maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid en/of het bekorten van de periode van werkloosheid en om kosten die verband houden met verbeteren van de inzetbaarheid van de werknemer. In een besluit zijn de voorwaarden uitgewerkt waaronder dergelijke kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding.
De voorwaarden zijn als volgt.  1. De werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met de kosten.

  2. De kosten moeten gespecificeerd worden voordat ze gemaakt zijn.
    N.B. Deze voorwaarden gelden niet voor de kosten van duale opleidingen. De werknemer gaat dan de arbeidsovereenkomst immers juist aan om de opleiding te kunnen volgen.

  3. De kosten moeten gemaakt worden door de werkgever ten behoeve van de werknemer aan wie de transitievergoeding verschuldigd is.

  4. Er moet een redelijke verhouding zijn tussen de omvang van de kosten en het doel waarvoor zij gemaakt zijn.

  5. Alleen kosten gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend komen voor aftrek in aanmerking.

  6. Kosten die de werkgever kan declareren of verhalen op een derde of op de werknemer komen niet in mindering op de transitievergoeding.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | Staatsblad 2015, 171 | 11-05-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.