Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat arbeidsrechtelijke beperkingen voor het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moet wegnemen. Volgens de regering blijft door het faciliteren...

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat arbeidsrechtelijke beperkingen voor het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moet wegnemen. Volgens de regering blijft door het faciliteren van werken na de AOW-gerechtigde leeftijd de ervaring en kennis van generaties, die nu aan het werk zijn, langer beschikbaar. De wet bevat ook maatregelen om verdringing op de arbeidsmarkt van jongere werknemers door (door)werkende AOW-gerechtigden tegen te gaan.


Het merendeel van de werkende AOW-gerechtigden doet dat nu als zzp’er of op een uitzendovereenkomst. Door het wegnemen van belemmeringen zou het voor deze groep makkelijker moeten worden om op basis van een arbeidsovereenkomst te werken. De opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde wordt door het nu aangenomen wetsvoorstel teruggebracht tot één maand. De loondoorbetaling bij ziekte is beperkt tot een periode van 13 weken. Na twee jaar worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen zijn werkgevers niet verplicht om een verzoek van een AOW-gerechtigde om het aantal werkuren uit te breiden te honoreren. Ook gaat voor werkende AOW-gerechtigden het wettelijk minimumloon gelden. Eerder was al geregeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder tussenkomst van het UWV of de rechter kan opzeggen. Ook hoeft de werkgever aan een AOW-gerechtigde werknemer bij diens ontslag geen transitievergoeding te betalen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetsvoorstel | 34.073 | 29-09-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.