Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval

De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dat vloeit voort uit de wettelijke zorgplicht die de werkgever heeft voor de veiligheid van...

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval

De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dat vloeit voort uit de wettelijke zorgplicht die de werkgever heeft voor de veiligheid van zijn werknemers. Die zorgplicht vormt geen absolute waarborg tegen ongelukken op het werk, maar de zorgplicht gaat wel zo ver dat niet snel wordt aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade van de werknemer.


In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of een apotheker rekening had moeten houden met een overval op zijn apotheek en of de apotheker meer maatregelen had moeten nemen om een overval te voorkomen. De apotheek was gelegen in de binnenstad van Maastricht en was 24 uur per dag geopend. De overval vond ’s nachts plaats. Op dat moment was maar een werkneemster aanwezig. De overvallers waren via de minder beveiligde achterzijde het pand binnengedrongen. Gelet op de vestigingsplaats, het feit dat in dezelfde tijd in de regio in meerdere apotheken inbraken hebben plaatsgevonden, de openingstijden en de aanwezigheid van contant geld en medicijnen had de apotheker rekening moeten houden met de mogelijkheid van een inbraak of overval. Hieraan doet niet af dat een overval niet rechtstreeks verband houdt met de werkzaamheden van een apothekersassistente. Gezien de aanwezigheid van een overvalalarm bij het loket aan de voorzijde van de apotheek had de apotheker met de mogelijkheid van een overval rekening gehouden.


De apotheker had een aantal maatregelen genomen om zijn werknemers te beschermen tegen agressie van klanten. De genomen veiligheidsmaatregelen betroffen de voorzijde van het pand. Aan de achterzijde waren geen rolluiken en gewapend glas aangebracht en was volstaan met normale ramen en deuren en standaard hang- en sluitwerk. Het personeel was niet geïnstrueerd om het toegangshek van de parkeerplaats aan de achterzijde van het pand te sluiten of om de alarmpieper bij zich te dragen. Naar het oordeel van het hof bood de apotheker zijn werknemers een onvoldoende beveiligde werkplek. Volgens het hof had de apotheker niet alle maatregelen genomen en niet alle aanwijzingen gegeven die redelijkerwijs nodig zijn om de schade die het gevolg is van een overval te voorkomen. De apotheker is aansprakelijk voor de door zijn assistente geleden schade.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE2015453, HD 200.145.583/01 | 10-02-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.