Heffing BZM

De Belasting van Zware Motorrijtuigen (BZM) wordt geheven van vrachtauto’s met een toegestane maximum massa van 12 ton of meer. De belastingheffing is beperkt tot vrachtauto’s die zijn bestemd voor goederenvervoer...

Heffing BZM

De Belasting van Zware Motorrijtuigen (BZM) wordt geheven van vrachtauto’s met een toegestane maximum massa van 12 ton of meer. De belastingheffing is beperkt tot vrachtauto’s die zijn bestemd voor goederenvervoer over de weg en die daarbij gebruik maken van de autosnelweg. Het tarief voor één dag bedraagt € 8.


De exploitant van een bomenkwekerij was eigenaar van een vrachtauto. De vrachtauto was voorzien van een kraan waarmee bomen in het plantgat werden getild en overeind gehouden tijdens het dichtgooien van het plantgat. De vrachtauto had ook een schotel voor het aankoppelen van een oplegger. De exploitant meende dat geen BZM verschuldigd was omdat de auto niet uitsluitend voor goederenvervoer was bestemd. Naar zijn mening was de kraanfunctie de hoofdzaak en was de vervoersfunctie bijzaak. Vervoer vond uitsluitend plaats ten behoeve van het plantproces.


Volgens Hof Den Bosch gaat het om de kenmerkende eigenschappen van een vrachtauto en niet om het specifieke gebruik van de vrachtauto. De algemene geschiktheid van de vrachtauto werd in hoofdzaak bepaald door de mogelijkheden voor goederenvervoer. De hijsfunctie was niet meer dan een nevenfunctie. Daarom diende de exploitant bij gebruik van de snelweg BZM te betalen. Vanwege de bestaande onduidelijkheid over de uitleg van de wettelijke bepalingen in een specifiek geval schold het hof de opgelegde boete kwijt. Het hof was van oordeel dat de exploitant een pleitbaar standpunt had ingenomen.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE2015723, 14-00042 en 14-00043 | 05-03-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.