Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer

De leeftijdsgrens voor motorrijtuigen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is per 1 januari 2012 gewijzigd van 25 jaar in 30 jaar. Nadat de regering van plan was om de...

Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer

De leeftijdsgrens voor motorrijtuigen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is per 1 januari 2012 gewijzigd van 25 jaar in 30 jaar. Nadat de regering van plan was om de vrijstelling geheel af te schaffen, is deze per 1 januari 2014 beperkt tot een vrijstelling voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor motorrijtuigen die onder de oude regeling wel waren vrijgesteld, maar onder de nieuwe niet, geldt een overgangsregeling. De overgangsregeling houdt in dat een beperkt tarief van toepassing is, met als voorwaarde dat het voertuig in de maanden december, januari en februari niet wordt gebruikt. Het tarief onder de overgangsregeling is een kwart van het reguliere tarief, met een maximum van € 120 per jaar. Voertuigen op lpg of op diesel komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling.


Volgens Hof Den Bosch heeft een onder de oude regeling afgegeven vrijstellingsbeschikking door de wetswijziging zijn belang verloren. Een beroep op een in rechte te honoreren opgewekt vertrouwen is aan de oude beschikking niet te ontlenen. Het hof is verder van oordeel dat geen sprake is van een door het Eerste Protocol bij het EVRM verboden inbreuk op het ongestoorde genot van eigendom. Een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom is toegestaan als er een redelijke verhouding bestaat tussen de gebruikte middelen en het doel dat ermee wordt nagestreefd. De beperkte mate van belastingheffing onder de overgangsregeling vormt geen buitensporige last. Volgens het hof is ook het reguliere tarief van de motorrijtuigenbelasting geen buitensporige last.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE20151378, 14/01064 | 17-04-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.