Eigen woning

In de eigenwoningregeling wijzigen de volgende zaken: Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuldBanken en andere financiële instellingen zijn verplicht informatie over de eigenwoningschuld aan...

Eigen woning

In de eigenwoningregeling wijzigen de volgende zaken:


Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuld
Banken en andere financiële instellingen zijn verplicht informatie over de eigenwoningschuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Wie zijn eigenwoningschuld gefinancierd heeft bij een andere instelling heeft te maken met een informatieplicht. Voor deze informatieplicht heeft de Belastingdienst een modelformulier opgesteld. Vanaf het belastingjaar 2016 moet de informatie niet meer via dit formulier maar in de aangifte worden aangeleverd. Om voor renteaftrek in aanmerking te komen moeten vragen in de aangifte worden beantwoord. Met het doen van aangifte wordt automatisch voldaan aan de informatieplicht.


Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand
Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschuld een aflossingsverplichting. Alleen als daaraan wordt voldaan heeft de eigenwoningbezitter recht op aftrek van de betaalde rente. In bepaalde gevallen mag tijdelijk worden afgeweken van de verplichte aflossing. Wordt de aflossingsachterstand niet op tijd ingehaald, dan gaat de schuld permanent over naar box 3 en is er geen recht meer op renteaftrek. Een eventuele nieuwe schuld geldt tot het niveau van de schuld die is overgegaan naar box 3 niet als eigenwoningschuld. Deze sanctie wordt verzacht. De schuld gaat bij een aflossingsachterstand nog steeds naar box 3, maar deze overgang hoeft niet permanent te zijn. Dat betekent dat in beginsel slechts tijdelijk geen recht bestaat op renteaftrek. De schuld kan weer tot de eigenwoningschuld gerekend worden als weer aan de eisen wordt voldaan. Deze bepaling wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 ingevoerd.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | OFM2016 | 17-09-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.