Aansprakelijkheid voor schade werknemer

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een van zijn werknemers oploopt in de uitvoering van zijn werk. De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij aantoont dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen...

Aansprakelijkheid voor schade werknemer

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een van zijn werknemers oploopt in de uitvoering van zijn werk. De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij aantoont dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of wanneer de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer. De eisen die gesteld worden aan de voorzorgsmaatregelen van de werkgever zijn hoog. Het komt erop neer dat de werkgever alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen die zich zouden kunnen voordoen te voorkomen.


Welke veiligheidsmaatregelen een werkgever moet nemen hangt af van de omstandigheden. De zorgplicht van de werkgever strekt zich niet alleen uit tot de normale arbeidsplaats, maar ook tot plaatsen waar de werknemer tijdens zijn werk komt, zoals de openbare weg.


Volgens de kantonrechter is een werkgever aansprakelijk voor de schade van een pakketbezorgster die tijdens haar werk is gevallen omdat zij uitgleed over sneeuw of ijs. Door de val had de werkneemster blijvend letsel opgelopen. De exacte toedracht van het ongeval stond niet vast. Dat is niet nodig, omdat een onzekere toedracht voor risico van de werkgever komt. Onderdeel van het werk van een pakketbezorgster is dat zij, wanneer zij op een afleveradres is aangekomen, moet uitstappen uit de bestelauto. Daarbij bestaat het risico van uitglijden en vallen. Volgens de kantonrechter is dat een bedrijfsrisico waarvoor een veiligheidsverplichting geldt voor de werkgever. De werkgever moet preventieve maatregelen treffen zoals het verstrekken van schoenen die bescherming bieden tegen uitglijden. De werkgever in kwestie had dat niet gedaan, ook niet nadat zijn werknemers daarom hadden verzocht. Omdat de werkgever tekort was geschoten in zijn zorgplicht moest hij de schade die de werkneemster leed ten gevolge van het arbeidsongeval vergoeden.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBMNE20162615, 4816454 UE VERZ 16-84 MAR/1217 | 13-04-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.