Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting...

Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting is betaald kunnen niet onbelast worden verplaatst naar een land met een lager belastingtarief. Er komt een algemene anti-misbruikbepaling die kunstmatige constructies tegengaat. Verder moet voorkomen worden dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een lager belastingtarief. Ook het shoppen tussen verschillende belastingstelsels wordt tegengegaan. De gemaakte afspraken moeten in de lidstaten worden omgezet in wetgeving.


Renteaftrekbeperking
De renteaftrekbeperking zorgt ervoor dat bedrijven maximaal 30% van hun brutowinst aan rente in aftrek kunnen brengen op de winst. De vraag is wat de gevolgen van deze renteaftrekbeperking zullen zijn voor de al bestaande beperkingen in de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting.


Exitheffing
De exitheffing voorkomt dat een bedrijf zijn activiteiten onbelast kan verplaatsen naar een ander land. Bij verplaatsing van een bedrijf of een deel van een bedrijf moet belasting worden betaald over de waarde die is opgebouwd in het land van vertrek. De Nederlandse wetgeving kent al exitbepalingen, zodat aanpassing van de Nederlandse wetgeving niet nodig lijkt.


Algemene anti-misbruikbepaling
De algemene anti-misbruikbepaling moet kunstmatige constructies, die zijn opgezet om belasting te besparen, tegengaan. Als blijkt dat internationale bedrijven met kunstmatige constructies de belastinggrondslag uithollen of winsten verschuiven, dan kan een lidstaat door middel van de algemene anti-misbruikbepaling zorgen dat er door de constructie heen wordt gekeken. De anti-misbruikbepaling moet er voor zorgen dat misbruik onmogelijk wordt. Nederland kent als algemene anti-misbruikregeling al het leerstuk van fraus legis, waarmee handelingen die in strijd zijn met doel en strekking van de wet kunnen worden aangepakt.


CFC-maatregel
De controlled-foreign-companymaatregel moet voorkomen dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een laag belastingtarief. Gebeurt dat toch, dan wordt de winst belast in de lidstaat waar het moederbedrijf is gevestigd. Nederland kent al een bijzondere regeling voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen.


Hybride mismatches
Door verschillen tussen belastingstelsels kan het gebeuren dat landen verschillend oordelen over de fiscale behandeling van een bedrijf of een lening. Dit kan leiden tot dubbele belastingaftrek of tot vrijstelling van opbrengsten terwijl de daarmee samenhangende betaling in een ander land aftrekbaar is. Er zijn afspraken gemaakt over welke lidstaat aftrek moet toestaan of moet weigeren.


De Europese Commissie is gevraagd om in oktober 2016 met voorstellen te komen om dit probleem ook op te lossen voor geldstromen van en naar landen buiten de Europese Unie.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 21-06-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.