Beroepschrift was acht minuten te laat

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor...

Beroepschrift was acht minuten te laat

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de rechtbank is ontvangen. Wanneer het beroepschrift per post wordt verstuurd is het ook nog op tijd als het voor het einde van de termijn is gepost en binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een te laat ontvangen beroepschrift is niet-ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest.


De Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft een beroepschrift, dat acht minuten te laat werd ontvangen, niet ontvankelijk verklaard. De termijn voor het indienen van een beroepschrift verstreek op vrijdag 13 november 2015. Volgens het ontvangstrapport was het beroepschrift per fax op 14 november 2015 om 00:08 uur ontvangen. Het verzendrapport van de persoon, die het beroepschrift had ingediend, vermeldde dat het beroepschrift was verzonden op 13 november 2015 om 23:47 uur. Een verklaring voor het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst kon de indiener niet geven. De rechtbank vond niet aannemelijk dat het beroepschrift tijdig was ingediend.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBZWB20162448, BRE 15/7335 | 21-04-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.