Geen terugwerkende kracht voor onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Voor navorderingsaanslagen die betrekking hebben op uit het buitenland afkomstige inkomensbestanddelen of in het buitenland...

Geen terugwerkende kracht voor onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Voor navorderingsaanslagen die betrekking hebben op uit het buitenland afkomstige inkomensbestanddelen of in het buitenland aangehouden vermogen geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting ging deze termijn van twaalf jaar lopen op de dag van inschrijving van de akte van overlijden in de registers van de burgerlijke stand. Met ingang van 1 januari 2012 is de bevoegdheid tot navorderen over buitenlandse vermogensbestanddelen niet beperkt in de tijd wanneer de aangifte erfbelasting niet, onjuist of onvolledig is gedaan.


Deze bepaling geldt echter niet als de termijn van twaalf jaren op 1 januari 2012 al is verstreken. Volgens de rechtbank Gelderland volgt dat uit de tekst van de wet. Daarin staat met zoveel woorden dat de bevoegdheid tot navordering niet vervalt. Dat houdt volgens de rechtbank in dat de bevoegdheid tot navordering op het moment van inwerkingtreding van de bepaling nog moest bestaan. Ook uit de parlementaire geschiedenis is niet af te leiden dat de wetgever de regeling onbeperkte terugwerkende kracht heeft willen geven.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBGEL20156628, AWB 15/3029 | 03-11-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.