Aanpassingen Belastingplan 2016

In een poging om het wetsvoorstel Belastingplan 2016 ook door de Eerste Kamer te loodsen heeft de staatssecretaris van Financiën een zogenaamde novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De novelle is een...

Aanpassingen Belastingplan 2016

In een poging om het wetsvoorstel Belastingplan 2016 ook door de Eerste Kamer te loodsen heeft de staatssecretaris van Financiën een zogenaamde novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De novelle is een aanpassing van een reeds aangenomen wetsvoorstel. De novelle bevat de volgende aanpassingen op het Belastingplan 2016.


Arbeidskorting
De arbeidskorting neemt na het bereiken van het maximum af met het stijgen van het inkomen. Met ingang van 2017 wordt deze zogenaamde afbouw van de arbeidskorting vertraagd. Dat leidt voor een grote groep werkenden tot lagere lasten.


Ouderenkorting
Vanaf 2017 komt er € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting, bovenop het eerder al beschikbaar gestelde extra budget van € 100 miljoen voor de ouderenkorting.


Box 3
In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3.000 verhoogd. Na indexatie bedraagt het heffingvrije vermogen in 2016 € 24.437. Met deze stap wordt vooruitgelopen op de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017. Gevolg van de verhoging is dat in 2016 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in box 3.


Dekking
De hiervoor genoemde maatregelen worden bekostigd door een verhoging van de tarieven in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2016 bedraagt dit tarief 40,4%.


Aanvullende maatregelen
Het kabinet heeft daarnaast nog een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd.


Investering duurzaamheid gebouwde omgeving
In 2016 komt een extra bedrag van € 100 miljoen beschikbaar om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.


Kolencentrales
Het kabinet komt nog voor het kerstreces van de Eerste Kamer met een brief over het stilleggen en vervangen van de Nederlandse kolencentrales. Uitgangspunt is dat op termijn alle elektriciteit op andere wijze dan via kolencentrales wordt opgewekt.


Kinderopvangtoeslag
Met ingang van 2017 komt er voor de kinderopvangtoeslag jaarlijks € 100 miljoen extra beschikbaar.


Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Het kabinet kondigt ten slotte aan dat het nog voor de zomer van 2016 komt met plannen om een deel van de belastingheffing te verschuiven van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen. Die plannen moeten leiden tot een wetsvoorstel dat in 2019 in werking zal treden en zal zorgen voor een verschuiving van € 4 miljard. Het is niet de bedoeling dat de totale lastendruk omhoog gaat door deze plannen.


Het Belastingplan 2016 is inmiddels, inclusief de novelle, aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | AFP/2015/1049 | 08-12-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.