Niet afgedragen dividendbelasting

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1981 beslist dat een werknemer de niet ingehouden en afgedragen loonbelasting als voorheffing in aanmerking mocht nemen omdat hij te goeder trouw was. Volgens de rechtbank...

Niet afgedragen dividendbelasting

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1981 beslist dat een werknemer de niet ingehouden en afgedragen loonbelasting als voorheffing in aanmerking mocht nemen omdat hij te goeder trouw was. Volgens de rechtbank Noord Holland geldt dit arrest ook voor verrekening van dividendbelasting.


Onder verwijzing naar dat arrest stelde de rechtbank Noord Holland vast dat een directeur en enig aandeelhouder van een BV niet te goeder trouw was bij het verrekenen van ingehouden maar niet afgedragen dividendbelasting. De rechtbank vond dat de uitleg van de Hoge Raad ook van toepassing is voor de dividendbelasting. De dividendbelasting is net als de loonbelasting een voorheffing die wordt verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dividendbelasting wordt op vergelijkbare wijze als de loonbelasting ingehouden en op aangifte afgedragen. In zijn functie van directeur van de BV had de belanghebbende opdracht tot betaling van de ingehouden dividendbelasting moeten geven. Op het aangifteformulier dividendbelasting staat duidelijk dat ingehouden dividendbelasting binnen een maand na de datum waarop de opbrengst beschikbaar is gesteld moet worden betaald. Als directeur en ondertekenaar van de aangifte had de belanghebbende moeten controleren of de dividendbelasting was betaald. Volgens de rechtbank heeft de belanghebbende niet de benodigde zorgvuldigheid betracht. Vanwege het ontbreken van goede trouw kon de dividendbelasting niet worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBNHO20157169, HAA 15/468 | 26-08-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.