Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst

Er is sprake van een winstuitdeling als een vennootschap een aandeelhouder als zodanig bevoordeelt en de vennootschap beschikt over winst of winstreserves of het vooruitzicht van te maken winst. De aandeelhouder...

Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst

Er is sprake van een winstuitdeling als een vennootschap een aandeelhouder als zodanig bevoordeelt en de vennootschap beschikt over winst of winstreserves of het vooruitzicht van te maken winst. De aandeelhouder en de vennootschap moeten zich bewust zijn van de bevoordeling en de aandeelhouder moet de bevoordeling in zijn hoedanigheid van aandeelhouder hebben aanvaard.


De rente voor een lening bestaat uit een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom en een risico-opslag. Het stellen van zekerheden is geen reden om de lening rentevrij te laten zijn. In het zakelijk verkeer is het gebruikelijk dat voor het ter beschikking stellen zelf een vergoeding wordt gevraagd.


Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in een procedure dat een zakelijk motief om geen rente te bedingen ontbrak. De procedure had betrekking op een lening van een BV aan haar aandeelhouder met een hoofdsom van € 136.500. De zekerheid die de aandeelhouder had verstrekt bestond uit een caravan. Volgens het hof was de niet berekende rente een uitdeling van winst. De aandeelhouder had zich moeten realiseren dat de BV hem een voordeel had laten toekomen in zijn positie van aandeelhouder. De aandeelhouder had ter zitting opgemerkt dat een reden voor het niet hoeven betalen van rente was dat hij nooit kosten bij de BV had gedeclareerd. Volgens het hof blijkt daaruit dat de aandeelhouder zich ervan bewust was dat de renteloosheid voor hem een voordeel inhield. De niet berekende rente is terecht door de inspecteur als uitdeling bij de aandeelhouder belast.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20158877, 14/01253 t/m 14/01256 | 24-11-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.