Achteraf geboekte bijdrage privégebruik

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak hoeft niet te worden toegepast als blijkt dat er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Kan een werknemer...

Achteraf geboekte bijdrage privégebruik

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak hoeft niet te worden toegepast als blijkt dat er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Kan een werknemer niet aan de bewijslast voor het bescheiden privégebruik voldoen, dan moet een bijtelling plaatsvinden bij zijn inkomen. Een vergoeding die de werknemer voor het privégebruik is verschuldigd komt in mindering op het bedrag van de bijtelling.


Een dga was in de jaren 2008 tot en met 2011 geen eigen bijdrage verschuldigd voor het privégebruik van de auto van zaak aan zijn BV. De dga hield geen kilometeradministratie van de auto bij en kon niet bewijzen dat hij per jaar niet meer dan 500 km privé had gereden. In het jaar 2012 verwerkte hij in de rekening-courant met de BV een bedrag onder de titel “eigen bijdrage privégebruik auto”. Deze boeking had betrekking op de jaren 2008 tot en met 2012. Anders dan de dga dacht, verminderde deze boeking de hoogte van de bijtelling over de jaren 2008 tot en met 2011 niet, omdat de betaling onverschuldigd was. De dga slaagde er niet in te bewijzen dat hij in die jaren een vergoeding voor het privégebruik diende te betalen aan de BV. Hof Den Haag verklaarde het hoger beroep van de dga tegen de opgelegde navorderingsaanslagen ongegrond.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20151379, BK-14/01659 tot en met BK-14/01662 | 03-06-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.