Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie

De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Tweede Kamer bezighouden. Deze onzekerheid heeft geleid tot een nieuwe reeks vragen aan de staatssecretaris...

Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie

De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Tweede Kamer bezighouden. Deze onzekerheid heeft geleid tot een nieuwe reeks vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding is een video van de Belastingdienst waarin wordt gezegd dat werken via een bv niet de oplossing is om buiten loondienst bij een opdrachtgever te werken. Ook in die gevallen zal de arbeidsverhouding met de opdrachtgever worden beoordeeld op loondienstaspecten. Echte ondernemers die via een eigen bv werken hoeven zich geen zorgen te maken.


De staatssecretaris herhaalt dat de DBA geen wijziging heeft gebracht in de definitie van werknemer of van ondernemer. Door de invoering van de DBA is wel duidelijk geworden dat in het verleden situaties van werknemerschap door een onjuiste VAR als werkzaamheden buiten loondienst zijn aangemerkt. Zzp’ers en werknemers kunnen prima samenwerken aan eenzelfde klus, maar dan moet de zzp’er wel op basis van andere afspraken en voorwaarden werken. Een zzp’er die als vervanger van of in aanvulling op eigen personeel van de opdrachtgever wordt ingehuurd en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden werkt als het eigen personeel, zal in de meeste gevallen in dienstbetrekking werkzaam zijn. Dat was al zo onder de VAR.


Overigens hoeven opdrachtnemers die volgens een modelovereenkomst werken geen ondernemer te zijn. Voor de inkomstenbelasting kan ook sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden in plaats van ondernemerschap.


Invoering meldpunt
De staatssecretaris heeft toegezegd dat er een meldpunt komt om onvoorziene en ongewenste gevolgen van de Wet DBA in kaart te brengen. Het meldpunt wordt in de week van 17 oktober ingesteld. Door het invullen van een formulier op het internet kunnen mensen hun problemen met de Wet DBA melden. Om de informatie goed te kunnen analyseren zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om gerichte informatie te vragen over de situatie van de melder.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2016-0000154846, 2016-0000159654 | 23-09-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.