Geen aftrek voorbelasting kosten pand tijdens leegstand

Ondernemers mogen de omzetbelasting, die andere ondernemers in rekening hebben gebracht, in aftrek brengen. De aftrek van voorbelasting vindt plaats naar rato van het gebruik van de afgenomen goederen...

Geen aftrek voorbelasting kosten pand tijdens leegstand

Ondernemers mogen de omzetbelasting, die andere ondernemers in rekening hebben gebracht, in aftrek brengen. De aftrek van voorbelasting vindt plaats naar rato van het gebruik van de afgenomen goederen en diensten door de ondernemer voor belaste handelingen. In eerste aanleg is de bestemming van goederen en diensten bepalend voor de mate van aftrek. De in aftrek gebrachte omzetbelasting moet worden gecorrigeerd wanneer het feitelijke gebruik afwijkt van de eerder gekozen bestemming.


De Belastingdienst corrigeerde de aftrek van voorbelasting op kosten van instandhouding van een schoolgebouw. Het pand had enige tijd leeggestaan en werd vervolgens vrijgesteld verhuurd. Tijdens de periode van verhuur werden de kosten van water en energie met omzetbelasting doorberekend aan de huurder. De voorbelasting op kosten tijdens de periode van leegstand kon niet in aftrek worden gebracht met een beroep op voorgenomen belast gebruik. Gezien de aard van het pand lag belaste verhuur niet voor de hand. Daar kwamen de tijdelijke vrijgestelde verhuur van het pand na de leegstand en de uiteindelijke vrijgestelde levering na verkoop bij als argumenten tegen het voornemen voor belaste verhuur. De rechtbank is van oordeel dat de aftrek van voorbelasting terecht is gecorrigeerd.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBGEL20163153, AWB 15/2720, AWB 15/2721, 15/2722 en 15/2723 | 14-06-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.