Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw

De omzetbelasting kent het begrip fiscale eenheid. Wanneer ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, worden zij als een fiscale...

Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw

De omzetbelasting kent het begrip fiscale eenheid. Wanneer ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, worden zij als een fiscale eenheid aangemerkt. Dat gebeurt bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur, al dan niet op verzoek van één of meer van de betrokken ondernemers.


De Belastingdienst deelde bij beschikking mee dat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting per 1 januari 2013 zou worden beëindigd. Volgens de Belastingdienst werd niet aan alle voorwaarden voor een fiscale eenheid voldaan. De betrokken ondernemers maakten bezwaar tegen deze beschikking. Het bezwaar werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat de beschikking niet voor bezwaar vatbaar was.


Het einde van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is niet afhankelijk van een voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur. De fiscale eenheid eindigt van rechtswege wanneer niet langer wordt voldaan aan de door de wet gestelde eisen. Volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep alleen open voor een beschikking die de inspecteur op grond van een bepaling in een belastingwet neemt en die als voor bezwaar vatbaar is aangemerkt. Volgens de rechtbank Den Haag is het bezwaar tegen de beschikking terecht niet ontvankelijk verklaard.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBDHA20158694, SGR 15/750 | 30-06-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.