Uitzenden medisch personeel

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor ziekenhuisverpleging, medische verzorging en voor daarmee nauw samenhangende handelingen. Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt onder...

Uitzenden medisch personeel

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor ziekenhuisverpleging, medische verzorging en voor daarmee nauw samenhangende handelingen. Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt onder medische verzorging verstaan diensten die de diagnose, de behandeling en de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben.


De vrijstelling is niet van toepassing op het uitlenen van medisch personeel. Een BV die artsen uitzendt naar ziekenhuizen verricht geen medische prestaties. Dat blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. De artsen waren in loondienst bij de BV. De BV berekende een vergoeding aan de ziekenhuizen. Tussen de ziekenhuizen en de artsen bestond geen rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. Ook tussen de artsen en de patiënten bestond een dergelijke rechtsbetrekking niet. De diensten die de BV verrichtte bestonden uit de terbeschikkingstelling van personeel. Dat is geen vrijgestelde prestatie, ook niet als het gaat om personeel dat medische prestaties verricht voor rekening en risico van ziekenhuizen. De terbeschikkingstelling van personeel kan niet worden gelijkgesteld met de prestaties van artsen. De diensten van de BV zijn niet gelijk aan de diensten van zelfstandige specialisten, ongeacht of die door tussenkomst van een maatschap of vennootschap handelen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20155101, 13/01153 | 07-07-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.