Verhuur garageboxen

De verhuur van onroerende zaken is voor de heffing van omzetbelasting in beginsel een vrijgestelde prestatie. Op de vrijstelling bestaan enkele uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen betreft de verhuur...

Verhuur garageboxen

De verhuur van onroerende zaken is voor de heffing van omzetbelasting in beginsel een vrijgestelde prestatie. Op de vrijstelling bestaan enkele uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen betreft de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2009 beleid gepubliceerd over de verhuur van parkeerruimte. De verhuur van multifunctionele ruimten die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, valt volgens het besluit onder vrijgestelde verhuur, tenzij is overeengekomen dat de ruimte uitsluitend wordt gebruikt als parkeerruimte.


In een procedure over de verhuur van een aantal garageboxen merkte Hof Den Bosch op, dat garageboxen vaak worden gebruikt voor andere doeleinden dan de stalling van voertuigen. Daaraan verbond het hof de conclusie dat garageboxen multifunctionele onroerende zaken zijn. In het hiervoor bedoelde besluit van de staatssecretaris is gezegd dat de verhuur van multifunctionele ruimten in principe geen verhuur van parkeerruimte vormt. In de verhuurovereenkomsten was gebruik als bergruimte toegestaan. Daarom is het hof van oordeel dat de verhuur van de garageboxen is vrijgesteld van omzetbelasting.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE20153523, 14/00330 | 11-09-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.