Afschrijven productie- en ammoniakrechten

De staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken hebben Kamervragen over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten beantwoord. Uitgangspunt is dat op rechten zonder...

Afschrijven productie- en ammoniakrechten

De staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken hebben Kamervragen over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten beantwoord. Uitgangspunt is dat op rechten zonder wettelijke einddatum niet kan worden afgeschreven omdat sprake is van een niet slijtend bedrijfsmiddel. Bij nader inzien blijkt dat productierechten zo goed als zeker zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Daarom is besloten de afschrijving op productierechten alsnog toe te staan.


Ten aanzien van ammoniakrechten geldt dat deze vervallen op het moment waarop de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking treedt. Dat is op 1 juli 2015 het geval. Het vervallen van de ammoniakrechten is aanleiding om afschrijving op ammoniakrechten toe te staan. In 2015 mogen de resterende boekwaarden van de ammoniakrechten ten laste van de winst worden gebracht. Omdat er in 2014 al aanwijzingen waren dat de ammoniakrechten zouden komen te vervallen, mag ook voor het jaar 2014 rekening gehouden worden met afschrijving. De afschrijving mag niet hoger zijn dan 20% per jaar. De Landelijke Landbouwnormen 2014 worden binnenkort op het punt van de productierechten en ammoniakrechten aangepast.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | DGB/2015/1347 en DGB/2015/1928 | 28-05-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.