Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk

De winst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Dat heeft uitstel van belastingheffing tot gevolg. Voorwaarde voor de vorming van...

Herinvesteringsvoornemen niet aannemelijk

De winst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Dat heeft uitstel van belastingheffing tot gevolg. Voorwaarde voor de vorming van een herinvesteringsreserve is het bestaan van het voornemen om tot herinvestering over te gaan. Dat voornemen moet niet alleen bij de vorming maar ook tijdens het bestaan van de reserve aanwezig zijn. Uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan wordt de reserve in de winst opgenomen.


Nadat een dochtermaatschappij binnen een fiscale eenheid haar belangrijkste bedrijfsmiddel had verkocht, werd een herinvesteringsreserve gevormd voor de behaalde boekwinst. De verkoopopbrengst werd uitgeleend aan de moedermaatschappij. In de loop van het derde jaar na de vorming van de herinvesteringsreserve werden de aandelen in de dochtermaatschappij verkocht. De koopsom werd voldaan door de overname van de schuld van de moedermaatschappij aan de dochtermaatschappij. Gezien de akte van aandelenoverdracht en de bepalingen daarin over betaling van de koopsom vond de rechtbank voldoende aannemelijk dat er niet langer een herinvesteringsvoornemen bestond. Gezien de schuldovername door de kopende BV was duidelijk dat de dochtermaatschappij niet de middelen had of zou krijgen om tot herinvestering over te kunnen gaan. De verkopende moedermaatschappij maakte daartegenover niet aannemelijk dat er nog een herinvesteringsvoornemen bestond ten tijde van de aandelenoverdracht. Meer dan een verklaring dat er een mondelinge koopovereenkomst voor een vervangend object zou zijn voerde de verkopende partij niet aan. Gezien de korte resterende periode tot het aflopen van de driejaarstermijn had het herinvesteringsvoornemen onderbouwd moeten kunnen worden met stukken betreffende onderhandelingen over koopprijs, financiering, datum van overdracht en dergelijke van een vervangend object. De herinvesteringsreserve viel nog vóór de aandelenoverdracht vrij ten gunste van de winst van de verkopende partij. Hof Den Haag heeft in hoger beroep het oordeel van de rechtbank onderschreven.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20151529, BK-14/00340 | 19-05-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.