Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan...

Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen waarbij de verkrijger de zaak in de huidige staat onmiddellijk en volledig in gebruik kan nemen.


Over de WOZ-waarde heeft de Hoge Raad gezegd dat wanneer iemand een woning kort na de peildatum heeft gekocht, is de WOZ-waarde in beginsel gelijk aan de door hem betaalde prijs. Dat betekent dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Zo een uitzondering doet zich voor bij de aankoop van een woning op een executieveiling. De op een executieveiling betaalde koopsom is geen juiste afspiegeling van de waarde in het economisch verkeer van de woning. De waarde in het economische verkeer van een woning is door de Hoge Raad omschreven als de prijs die bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed. Een executieveiling voldoet niet aan deze omschrijving. Vanwege het gedwongen karakter van een executieveiling is geen sprake van een verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding.

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | ECLINLGHAMS20154753, 15/00533 | 05-11-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.