Overdrachtsbelasting over tegenprestatie

Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van de wet wordt overdrachtsbelasting berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende...

Overdrachtsbelasting over tegenprestatie

Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van de wet wordt overdrachtsbelasting berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De waarde in het economisch verkeer is niet minder dan de voldane tegenprestatie. In veel gevallen is deze wetsbepaling aanleiding om over een hoger bedrag dan de tegenprestatie belasting te heffen omdat de prijs lager lag dan de waarde in het economisch verkeer.


Een bijzonder geval betreft de tegenovergestelde situatie: de tegenprestatie lag hoger dan de waarde in het economisch verkeer. Hof Amsterdam oordeelde dat de tekst van de wet duidelijk is. De koper was over de volle tegenprestatie overdrachtsbelasting verschuldigd omdat hij er niet in slaagde aannemelijk te maken dat de betaalde koopsom op iets anders betrekking had dan de koop van de onroerende zaak. De transactie was tot stand gekomen in het kader van de onderhandelingen van de koper met de bank over een herfinanciering van diverse leningen. De bank had aan de verkoper, die inmiddels failliet was gegaan, een hypothecaire lening verstrekt. De koop van het pand tegen een te hoge prijs was voorwaarde van de bank om een aantrekkelijke financiering aan de koper te verstrekken. De bank was echter geen partij in de verkoop van de onroerende zaak. Die transactie was gedaan tussen de curator in het faillissement van de verkoper en de koper.

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | ECLINLGHAMS20153048, 14/00575 | 28-05-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.