Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aangepast. Het besluit bevat een goedkeuring voor de verkrijging van een landbouwonderneming....

Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aangepast. Het besluit bevat een goedkeuring voor de verkrijging van een landbouwonderneming. De verkrijger die daarbij de discounted cashflowmethode wilde gebruiken mocht een samenstel van uitgangspunten voor de bepaling van de waarde van de onderneming hanteren.


Na overleg met het landbouwbedrijfsleven is nu een nieuw rekenmodel opgesteld voor de berekening van de waarde van een landbouwonderneming op basis van de discounted cashflowmethode. In het nieuwe rekenmodel kunnen langlopende schulden afzonderlijk in aftrek worden gebracht. In de vorige versie was dat niet het geval. De nieuwe berekeningsmethodiek geldt voor verkrijgingen met ingang van 1 januari 2016. Voor eerdere verkrijgingen geldt de oude berekeningsmethodiek.


Het rekenmodel gaat uit van de waarde going concern. Dit is de waarde van de landbouwonderneming bij voortgezette oneindige uitoefening, uitgaande van de financieringsruimte van de overgedragen onderneming. Voorwaarde voor toepassing van de goedkeuring is dat alle uitgangspunten van het rekenmodel worden gehanteerd. Wie van een of meer van de uitgangspunten wil afwijken, kan zich niet beroepen op het rekenmodel en zal zijn eigen berekening moeten maken van de waarde van de door hem verkregen onderneming. Het rekenmodel geldt niet voor andere ondernemingen dan veehouderijen en akkerbouwbedrijven.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | BLKB2015/1346M, St.crt. 2015, 41921 | 25-11-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.