Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een wijziging in het erfrecht is doorgevoerd. Hierdoor hebben erfgenamen, die na het aanvaarden van de erfenis...

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een wijziging in het erfrecht is doorgevoerd.  Hierdoor hebben erfgenamen, die na het aanvaarden van de erfenis worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene, drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair, in plaats van zuiver te aanvaarden. Wanneer de erfgenamen hiervoor kiezen, dan zijn zij niet verplicht om de eventuele schulden in de nalatenschap uit eigen middelen aan te zuiveren. Voor erfgenamen, die een nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na 1 september 2016 met een onvoorziene schuld geconfronteerd worden, geldt deze regeling ook.


Verduidelijking wet zuivere aanvaarding
Mooi gevolg is dat de wet nu duidelijker omschrijft wanneer er sprake is van zuivere aanvaarding. Zo is, in tegenstelling tot eerdere regelgeving, het goed beheren van een nalatenschap geen gedraging meer waardoor de erfgenaam geacht wordt zuiver aanvaard te hebben. Ter illustratie: het verkopen van beperkt houdbare goederen uit de nalatenschap valt onder goed beheer. Dat geldt ook voor andere handelingen die gedaan worden in het belang van de nalatenschap: zij leiden niet tot zuivere aanvaarding. Voorwaarde is overigens wel dat verkoopopbrengsten beschikbaar blijven voor de eventuele schuldeisers van de erflater. En dan spreekt dit voor zich: gedragingen die leiden tot benadeling van de schuldeisers leiden wél tot zuivere aanvaarding. Tot slot: deze aanpassing geldt ook voor erfgenamen die op 1 september nog geen keuze hebben gemaakt in de manier waarop ze een voor hen beschikbare nalatenschap willen aanvaarden.

Bron: Overig | wetswijziging | Staatsblad 2016-245 | 30-06-2016

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.