Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt...

Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt voor verhuurde woningen in box 3 voor de Wet IB 2001. Daarover heeft de Hoge Raad gezegd dat sprake is van een stapeling van forfaits, waardoor de uitkomst kan afwijken van de werkelijke waarde. Wanneer die afwijking meer dan 10% bedraagt, is de waarderingsmethodiek onverbindend.


In een procedure over de erfbelasting was de waardering van verhuurde onroerende zaken in geschil. Hof Amsterdam heeft in deze procedure de erfgenaam de mogelijkheid gegeven om aannemelijk te maken dat de waarde in het economisch verkeer inderdaad meer dan 10% afwijkt van de waarde uitgaande van de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Voor een groot deel van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaken slaagde de erfgenaam er in om dat aannemelijk te maken. Het hof hield rekening met de lagere waarde van de nalatenschap en verlaagde de aanslag erfbelasting.

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | ECLINLGHAMS20154875, 13/00765 | 05-11-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.