Toekomstverwachtingen

Uitgangspunt is de economische waarde, gebaseerd op de netto-opbrengsten en de ondernemingsrisico’s die daarmee samenhangen. Deze waarde ligt in de toekomst, niet in het verleden. Daarvan zijn we overtuigd. Wij zullen dan ook een waarderingsmodel hanteren dat hierop is gebaseerd, zoals de Discounted Cash Flow methode. Deze aanpak combineert financiĆ«le kennis met een diepgaand inzicht in de (toekomstige) performance van de onderneming en de markt waarin de onderneming opereert. Zo ontstaat een waardering met inhoud, die recht doet aan alle partijen die bij de transactie zijn betrokken.

Vragen?

Contact opnemen