Regeling UWV ontslagprocedure

De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat toestemming van het UWV nodig is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verzoek...

Regeling UWV ontslagprocedure

De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat toestemming van het UWV nodig is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verzoek om ontbinding op andere ontslaggronden moet bij de kantonrechter worden ingediend. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nadere regels gepubliceerd voor de ontslagprocedure bij het UWV. Uitgangspunt is dat een verzoek binnen vier weken vanaf het moment dat een volledig verzoek is ontvangen wordt afgehandeld. De termijn kan verlengd worden, bijvoorbeeld wanneer het UWV advies inwint van de Ontslagadviescommissie. De mogelijkheid om dat advies in te winnen bestaat alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.


Het UWV publiceert een formulier waarmee de werkgever zijn verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst indient. De werkgever moet in zijn verzoek om toestemming de ontslagreden(en) vermelden en toelichten. Hij moet voldoende gegevens en bescheiden aanleveren om het verzoek inhoudelijk te kunnen beoordelen. Voordat het UWV toestemming verleent, krijgt de werknemer de gelegenheid tot verweer. Bij een herhaald verzoek om toestemming voor opzegging na een eerdere afwijzing door het UWV moet de werkgever met nieuw gebleken feiten en omstandigheden komen om directe afwijzing van het herhaalde verzoek te voorkomen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2015-0000102296, St.crt. 2015, 12688 | 11-05-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.