Toezegging uitzondering compartimentering

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in behandeling. De wijziging betreft de invoering van een compartimenteringsreserve bij sfeerovergangen...

Toezegging uitzondering compartimentering

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in behandeling. De wijziging betreft de invoering van een compartimenteringsreserve bij sfeerovergangen door wetswijzigingen in de deelnemingsvrijstelling. De bedoeling van het wetsvoorstel is te voorkomen dat de deelnemingsvrijstelling wordt toegepast op winsten van een vennootschap die dateren uit een periode waarin de deelnemingsvrijstelling door andersluidende wetgeving niet van toepassing was. Dit wetsvoorstel is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad van juni 2013. Het wetsvoorstel heeft naar zijn aard onbeperkte terugwerkende kracht, ook al is de verwachting dat het in de praktijk niet van toepassing zal zijn op sfeerovergangen van belangen door wetswijziging die zich voor de inwerkingtreding van de Wet werken aan winst per 1 januari 2007 hebben voorgedaan.


De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat belastingplichtigen, die voordeel hebben bij het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013, zich op het arrest kunnen beroepen voor zover sprake is van een realisatie van een belang en zich bij dat belang vóór 1 januari 2007 een sfeerovergang heeft voorgedaan door een wetswijziging. Wanneer zich op of na 1 januari 2007 een sfeerovergang als gevolg van wetswijziging heeft voorgedaan, geldt de compartimentering volgens het wetsvoorstel.
De op € 10 miljoen begrote incidentele budgettaire derving, die het gevolg is van deze toezegging, zal op een later moment van een adequate dekking worden voorzien.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | DB/2015/99 | 02-04-2015

 

Wil je meer weten? Plan een afspraak!

Gewoon geen gebrek meer aan service of gedoe, maar vanuit teamverband samen alle vraagstukken op orde krijgen en daarbij ook altijd voldoen aan wet- en regelgeving, door de zekerheid van onze AFM-licentie. Dit is bij Elysee ook richting geven aan jouw succes.

Work hard play hard!

Kom ook leuker werken bij Elysee!

Wij verrassen onze medewerkers structureel met ‘Champs Elysee’: een energiek jaarprogramma waarin we unieke experiences met elkaar delen en op structurele wijze beleving toevoegen aan onze dagelijkse werkomgeving.

Luister onze podcast met Michael Pilarczyk over 15 jaar Elysee

Kom alles te weten over onze bijzondere werkcultuur, ons team, de unieke aanpak en bekende klanten waarvoor we mogen werken.